Gratis intro hver uge kl. 17.00 (varer ca. en halv time)